Státní tandem věda-legislativa škodí zdraví – Stoky Svobodného přístavu (Urza.cz); (S)toky myšlenek Svobodného přístavu (Urza.cz)

hamburger menu
Čas: 2020-09-04 00:00:02

Státní tandem věda-legislativa škodí zdraví

Kupříkladu takový radon. Jde o slabě radioaktivní plyn vyvěrající po celém zemském povrchu – někde více, jinde méně. Staletí si ho nikdo nevšímal, rakovině plic se říkalo „hornická nemoc“, protože postihovala výhradně je (výrazněji ty z uranových dolů oproti uhelným). Státní věda – bez důkazů, jen na základě pouhé korelace s horníky – dala radon do klatby, politici tuto klatbu ochotně zapracovali do zákonů, takže dnes už je nelegální postavit dům bez protiradonových stavebních opatření.

Asi nepřekvapivě bylo státním zásahem dosaženo toho, proti čemu byl vytvořen: Rozdíl ve výskytu rakoviny plic mezi těmi, co bydlí pod jednou střechou s radonem, a těmi, co mají byt radonu „free“, je statisticky významný – ti, co v „rozumné“ míře dýchají radon, jsou zdravější. Dle studie vědců z Polytechnického institutu Worcester a Fallon Clinic, USA jim to snižuje pravděpodobnost vzniku tohoto onemocnění až o 60 %. My totiž ten radon (v povrchově přirozeném množství) zcela nezbytně potřebujeme, protože nám svým rozpadem ionizuje kyslík. A pouze takový kyslík dokáže eliminovat volné radikály v těle. Dnes jezdí lidé za radonem a jeho léčebnými účinky do radonových lázní Jáchymov či naše alergické a astmatické děti vdechovat blahodárný účinek ionizovaného kyslíku do jeskyní, ale doma ho „díky“ státu mít nesmějí.
Přečtení: 3719

Autor: Marcusant (neregistrovaný) Čas: 2020-09-04 18:14:25
Ionizovaný kyslík je sám o sobě tím asi nejproblematičtějším volným radikálem. Váže se na ty ostatní a váže se bez velkého výběru i na cokoli jiného. Radon při rozpadu vyzáří alfa částici, která může ionizovat jakékoli prvky v bezprostředním okolí resp. štěpit vazby mezi nimi, zdaleka nejen kyslík. Velice náchylná je např. jistá DNA. Radon ovšem není až tak nebezpečný tímto rozpadem a vzniklým zářením, ale spíše jeho dalšími produkty zejména poloniem. To je radioaktivní těžký kov, který v těle pobude o dost déle než radon. Vodpustěj, ale `sou to drbet hámotiny.
logo Urza.cz
kapky