Stoky Svobodného přístavu (Urza.cz); (S)toky myšlenek Svobodného přístavu (Urza.cz)

hamburger menu
Autor: Urza
Čas: 2022-11-27 12:00:00

Studio Svobodného přístavu: O svobodě slova (a LGBT) s Petrem Hájkem

Přečtení: 116

Autor: Urza
Čas: 2022-11-26 12:00:00

Kanál Svobodného přístavu: Gabriela a Urza s láskou ke svobodě a učení (se) v Liberecké Sudbury škole

Přečtení: 613

Čas: 2022-11-25 00:00:02

Morální usuzování při recepci příběhů

Všiml jsem si, že u historických a literárních postav lidé často schvalují činy, kterých by se nikdy nedopustili a u ostatních je zavrhovali, třeba vraždy nepřátel. Jak je to možné? Působí to na mě tak, že tito jednotlivci často svoje pojetí morálky odvozují od společenského řádu. Zkrátka se toho násilí nedopouštějí, protože systém, ve kterém žijí, tuto formu násilí nepodporuje. Dojdou-li ovšem k závěru, že činy dané osobnosti jsou v souladu s morálními pravidly světa, ve kterém se pohybuje, spokojí se s tím. Osobně mám hodně oblíbených historických i literárních postav, které jednaly nemorálně, protože mi přijdou zajímavé. Obávám se ovšem, že dokud k jejich konání nezačneme přistupovat kriticky a analyzovat důvody našich morálních pravidel do hloubky, značně riskujeme, že se podobných činů dopustíme i my.
Přečtení: 1339

Čas: 2022-11-24 00:00:02

Etická past přerozdělování od bohatých

V kontextu „levicově-pravicových diskuzí“ je stereotypním sporem, zda si bohatí lidé zaslouží svoje peníze. Levičáci říkávají, že není morální, aby byli dva tvrdě pracující ohodnoceni řádově jinými odměnami. Pravičáci oponují, že bohatý si ty peníze zaslouží, protože je chytrý, schopný a důležitý pro společnost. Podle mě se jedná o neřešitelnou etickou past. Odpověď záleží na subjektivním úhlu pohledu, případně definicích slov. Záleží, zda předpokládáme, že chytrý a schopný člověk se o svoje schopnosti přičinil, nebo k tomu přistupujeme z determinističtější perspektivy, dle které za úspěchem stojí (téměř výhradně) genetické predispozice a vhodné prostředí. Bohatí navíc nejsou homogenní skupinou – někteří se o své bohatství nejspíš „zasloužili“ hodně, zatímco jiní téměř vůbec.

Proto jsem přestal řešit zásluhovost a raději se zabývám sociálními dopady snah tyto peníze přerozdělit. Obecně můžeme říci, že v případě úplné platové rovnosti by zásadně hůře docházelo k rozlišení toho, která vykonaná práce je pro lidi jak vzácná a důležitá, čímž by se pravděpodobnost vykonání takové práce snižovala. Na základě toho docházím k závěru, že čím blíže jsme na pomyslné škále k přerozdělování, tím hůře pro celkovou utilitu společnosti.
Přečtení: 1189

Autor: Urza
Čas: 2022-11-23 00:00:02

Gabriela a Urza s láskou ke svobodě a učení (se) v Pardubicích

Přijďte pobesedovat se mnou a Gabrielou Ježkovou o svobodě i „svobodě“ ve vzdělávání; dnes v 16 hodin vystoupíme v centru Kosatec v Pardubicích.
Přečtení: 784

Autor: Urza
Čas: 2022-11-22 00:00:02

Gabriela a Urza s láskou ke svobodě a učení (se) ve vile Sklenářka

Přijďte pobesedovat se mnou a Gabrielou Ježkovou o svobodě i „svobodě“ ve vzdělávání; dnes v 18 hodin vystoupíme ve vile Sklenářka.
Přečtení: 913

Čas: 2022-11-21 00:00:02

Daň jako renta

Jsem toho názoru, že daně jsou loupež, protože v případě mě i některých dalších lidí jsou vybírány nedobrovolně. K jejich placení jsem přinucen buďto přímo já, nebo řetězce, s nimiž spolupracuji (DPH). Oblíbeným etatistickým protiargumentem je, že daně jsou něco jako renta: Žijeme přece na území, které „patří“ státu, a platíme si za služby, které jsou podstatné pro náš život zde. Pokud bychom na tuto argumentaci přistoupili, stejně bych s tímto „nájemným“ měl dva fundamentální problémy.

Zaprvé, ani zdaleka si neplatím jen za to, co je pro můj pobyt na tomhle území doopravdy potřeba z těch služeb, které jsou monopolně poskytovány státem. Z daní jdou dotace různým zájmovým skupinám nebo neziskovkám (třeba sportovním). Zadruhé, představte si, že někomu pronajímáte byt a jeho nájemné stanovíte jako procentuální podíl toho, co si vydělá. Nevím jak vám, ale mně by to přišlo jako neobhajitelný zásah do soukromí. Každý ať si platí fixní částku nebo nechť se tato částka zvyšuje podle toho, jak moc využívá nějakých bonusových služeb. Souvislost mezi výší příjmu a využíváním státních služeb přitom vnímám jako naprosto zanedbatelnou. Myslím si, že pokud je někdo opravdovým zastáncem daně jako renty, měl by být pro to, ať se pravomoci státu výrazně sníží a ať stát vyčísluje, kolik mu má kdo platit, dle úplně jiných kritérií, jinak mu to budu stěží věřit.
Přečtení: 2300

Autor: Urza
Čas: 2022-11-20 12:00:00

Studio Svobodného přístavu: O duševním vlastnictví s Vojtou Moravcem

Přečtení: 550

Autor: Urza
Čas: 2022-11-19 12:00:00

Kanál Svobodného přístavu: Gabriela a Urza s láskou ke svobodě a učení (se) v Rychnově nad Kněžnou

Přečtení: 778

Čas: 2022-11-18 00:00:02

Vlastnictví jako „jenom“ sociální konstrukt

Sociální konstrukt je označení pro koncept, který kolektivně existuje jen v našich hlavách. To znamená, že pokud by lidé přestali existovat, zanikl by společně s nimi. Někteří zatracují vlastnická práva jako pouhé abstraktní přiřazení hmoty ke člověku, které samo o sobě nemá reálnou existenci, a tedy nemá cenu se jím zabývat. Tuto argumentační tendenci považuji za relativismus, který nám ale vlastně k ničemu není. Ostatně, celá spousta věcí, které jsou pro nás důležité, je jen sociálním konstruktem. Například naše vztahy s milovanými osobami: existují vždy jen jednotlivé interakce, pocity nebo myšlenky, které máme. Vztahy jako takové vlastně ne. Znamená to ale, že bychom se neměli snažit navazovat vztahy? Ne! Podobně jako nám pocit vztahu přináší hluboké uspokojení a utilitu, i vnímání konceptu vlastnictví nám dává možnosti, které bychom bez něj neměli. Když se nad tím zamyslím, vlastně i sociální konstrukt je sociálním konstruktem, tudíž bychom mohli říct, že lidé argumentující sociálním konstruktem argumentují sami proti sobě, čímž vytvořili paradox.
Přečtení: 1290

Autor: VlK
Čas: 2022-11-17 00:00:02

Daně jsou forma trestu

Daně jsou forma trestu za to, že děláte společensky nepřijatelné věci jako je pití alkoholu, kouření cigaret, nakupování zboží a služeb nebo pracování. Výše trestu/daní odpovídá míře nepřijatelnosti.
Přečtení: 1508

Čas: 2022-11-16 00:00:02

Obhajoba incestu

Nikdy jsem nepotkal nikoho v incestním vztahu. Kdybych ale takové lidi potkal a dynamika jejich vztahu mi přišla v pohodě, prostě bych jim popřál hodně štěstí do života. Incest mi přijde jako jedno z témat, která jsou tak moc emočně zabarvená, že lidé při jeho zmínce automaticky cítí morální pohoršení, a nejsou schopni ho kriticky analyzovat. Působí to na mě tak, že to, že jim samotným by přišlo odpudivé mít poměr s někým ze svojí rodiny, považují za dostatečné odůvodnění toho, proč by to tak měl mít každý. Náboženstké dogma nebo společenský řád považují za legitimní původce morálky a již přehlíží to, že i v incestním vztahu všichni zainteresovaní mohou být šťastní a nikomu tím neškodit.

Přijde mi zvláštní, že většina zdrojů o incestu nerozebírá možnost romantické lásky mezi příbuznými bez sexuálního charateru. I kdyby však incestní vztah byl sexuálním, pořád by to neznamenalo, že spolu partneři chtějí mít dítě. I kdyby to však plánovali, myslím si, že je hlavně na nich, aby posoudili genetická rizika s tím spojená. Nelze jednoznačně říct, které riziko je přípustné a které není: Do rodičovství často jdou i lidé informovaní o vyšší míře rizika, například starší rodiče nebo lidé s různými geneticky podmíněnými zdravotními a psychickými problémy. Kdyby někdo navrhoval zakazovat reprodukci jim, nejspíše by byl za bezcitného eugenika: Smutné ovšem je, že mnozí se eugeniky stávají, když chtějí omezovat stigmatizované skupiny. Nakonec dodám, že někteří konzervativci se výsměšně ptají, proč už rovnou nechceme i legalizaci sňatků příbuzných, a moje odpověď je: Ano, přesně to chci.
Přečtení: 2774

Autor: Urza
Čas: 2022-11-15 00:00:02

Gabriela a Urza s láskou ke svobodě a učení (se) v Liberecké Sudbury škole

Přijďte pobesedovat se mnou a Gabrielou Ježkovou o svobodě i „svobodě“ ve vzdělávání; dnes v 16 hodin vystoupíme v Liberecké Sudbury škole.
Přečtení: 837

Čas: 2022-11-14 00:00:02

Společnost se rozděluje sama

Kdeco dneska rozděluje společnost: tak třeba prezident, sociální sítě, covid, národnost nebo politická příslušnost. Domnívám se však, že tato témata jsou pouze manifestací něčeho, co existuje samo o sobě: interpersonálních rozdílů. Tyto rozdíly zde ovšem vždy byly, jen v různých dobách vyplouvají různé z nich na povrch. Protože věřím, že odlišnosti jsou důležité pro fungování lidstva a že na nich není nic zavrženíhodného, vysvětluji si mnohé z klasických konfliktů následujícím způsobem: Společnost se rozděluje sama od sebe do skupin, které vůči sobě mohou být za určitých okolností agresivní; tento sklon je nám do jisté míry daný evolučně a velmi ho v sobě rozvíjejí lidé, kteří nejsou dostatečně pokorní a milující. Právě láska nám umožní ocenit druhé lidi a vnímat je jako sobě rovné. Díky pokoře zpochybňujeme jistotu našeho porozumění světu, a nemáme proto potřebu ho tlačit ostatním. Můžeme díky ní milovat a respektovat ostatní, protože bez ní bychom sobě nepodobné apriorně považovali je za méněcenné. Věřím, že prosperita a poznání nám umožňují v sobě tyto ctnosti více a více pěstovat a že nám zásadně pomůžou překonat nepřátelskou mentalitu „my versus oni“.
Přečtení: 1183

Autor: Urza
Čas: 2022-11-13 12:00:00

Studio Svobodného přístavu: #freepepo Alexander Račkovič

Přečtení: 632

Autor: Urza
Čas: 2022-11-12 12:00:00

Kanál Svobodného přístavu: Urza versus Petr Hampl o ekonomii v pořadu Badatelé z podstaty

Přečtení: 975

logo Urza.cz
kapky