Diskuse – Stoky Svobodného přístavu (Urza.cz); (S)toky myšlenek Svobodného přístavu (Urza.cz)

hamburger menu

Komentáře uživatele PeTaX (strana 1)

Nezobrazí-li se komentář po prokliku do odpovídající diskuse, znamená to, že se jedná o reakci ve vlákně, které se uživatelé rozhodli skrýt (tyto může každý zobrazit po přihlášení).

Autor: PeTaX Čas: 2018-03-19 11:16:56 Titulek: Re: [↑]
Web: http://www.svobodny-svet.cz/ Mail: redakce v doméně svobodny-svet.cz
Ona obě řešení mají své náklady, do důsledku vzato (problémy fy AFI, dotace atd.) Nicméně, mínil jsem to v obecnosti.
Autor: PeTaX Čas: 2018-03-19 08:40:46
Web: http://www.svobodny-svet.cz/ Mail: redakce v doméně svobodny-svet.cz
Už někdy počátkem února napsal Miroslav Macek:
„Ale na spor, zda na tom místě postavit za stamiliony památník či nikoliv přece existuje jednoduché řešení: kdo souhlasí s památníkem, dostane domů složenku na mimořádnou daň (pod daňovými sankcemi) na stavbu památníku, kupříkladu na 1000 Kč. A bude ji dostávat opakovaně, až se patřičná suma vybere. Plátci daně budou spokojeni, neboť chtěli přece památník a jistě jej rádi zaplatí a neplátci též, neboť ho nechtěli a nevidí tedy důvod, proč ho ze svých daní platit. Lze aplikovat na mnoho dalších veřejných projektů, které jsou zbytné.“
Jen na okraj doplnil postřehy z diskuse: Nepočítám-li nadávky a osočování diskutujících mezi sebou, pak
• 16 diskutujících se namísto jakýchkoliv argumentů k textu pustilo do urážek a vyhrožování
• 4 diskutující diskutovali mimo téma
• 2 diskutovali k věci (jeden souhlasně, druhý nesouhlasně)
• 1 diskutující pak napsal shrnující komentář v podstatě za mne: „Člověk, který neuznává formu uctění památku, kterou zde přítomní diskutéři považují za nejvhodnější, je urážen, nemluvě o výhrůžkách násilím. Zatímco utrácení peněz cizích lidí je a priori obecně v pořádku.“
Pointou celého příběhu totiž není ani to, jestli se má ten prasečák vykoupit a postavit památník, anebo ne. Podstatou je donutit ty, kteří (jedno, nebo druhé) řešení nechtějí, aby byli státem (či demokracií) donuceni ho zaplatit!
Věcná rovina už je potlačena ve prospěch pocitu vítězství z donucení jiných lidí k tomu, co nechtějí.
Autor: PeTaX Čas: 2017-05-23 06:56:23
Web: http://www.svobodny-svet.cz/ Mail: redakce v doméně svobodny-svet.cz
Předpokládám, že bude uplatněna (a zpětně doměřena včetně penále) darovací daň.
Autor: PeTaX Čas: 2017-01-19 10:16:06 Titulek: Re: [↑]
Web: http://www.svobodny-svet.cz/ Mail: redakce v doméně svobodny-svet.cz
A to je právě ta bambitka u hlavy.
Autor: PeTaX Čas: 2017-01-19 08:57:10 Titulek: Re: [↑]
Web: http://www.svobodny-svet.cz/ Mail: redakce v doméně svobodny-svet.cz
To není investice. (Nehledě k tomu, že si je pořizujete na základě vlastního zvážení rizik a ne se státní pistolí u spánku).
Autor: PeTaX Čas: 2017-01-19 08:57:09 Titulek: Re: [↑]
Web: http://www.svobodny-svet.cz/ Mail: redakce v doméně svobodny-svet.cz
To není investice. (Nehledě k tomu, že si je pořizujete na základě vlastního zvážení rizik a ne se státní pistolí u spánku).
Autor: PeTaX Čas: 2017-01-19 07:20:36 Titulek: Re: [↑]
Web: http://www.svobodny-svet.cz/ Mail: redakce v doméně svobodny-svet.cz
Leze mi na nervy, když stát používá výraz „investice“ pro výdaje, které jsou jím vynuceny, nebo se u nich nedá spočítat návratnost (protože ji nemají). Počínaje presidentem, který má „státních investic“ plnou hubu, až po odkazovaný článek. Do ochrany dat firmy nebudou investovat, ale budou nuceny umrtvit vlastní kapitál, který šel alokovat účelněji, do státní šikany bez ekonomické návratnosti. Pod drakonickými pokutami.
Autor: PeTaX Čas: 2017-01-19 07:13:56
Web: http://www.svobodny-svet.cz/ Mail: redakce v doméně svobodny-svet.cz
Levičáci nenávidí trh, protože poskytuje signály, které neodpovídají jejich sociálním konstruktům. Proto jej všemi dostupnými nástroji deformují, aby ve finále mohli konstatovat, že trh (jako vždy) zklamal a je třeba jej ještě více zregulovat. Krok za krokem se blížíme zase zpět k centrálně řízené ekonomice.
Autor: PeTaX Čas: 2017-01-16 17:37:49 Titulek: Re: [↑]
Web: http://www.svobodny-svet.cz/ Mail: redakce v doméně svobodny-svet.cz
Ta ten stereotyp (nebo hegemonii) začíná vážně narušovat.
Autor: PeTaX Čas: 2017-01-16 08:14:16
Web: http://www.svobodny-svet.cz/ Mail: redakce v doméně svobodny-svet.cz
Poměrně dobře glosoval německou politickou scénu P. Kohout: „Německo je přesně to, čemu se teď říká „neliberální demokracie“. Volby se formálně konají, je ale povolena jen jedna politika.“
Já bych jen doplnil, proč PK hovoří jen o Německu, když je to symptom prakticky všech levicově liberálních (chcete-li sociálně-tržních) států, včetně našeho?
Etablované státostrany se vzájemně nálepkují jako deklaratorní levice a deklaratorní pravice, ale ve skutečnosti provozují (až na detaily) stejnou politiku řízení společnosti, tuhého přerozdělování a utahování šroubů. Části společnosti se to zřetelně líbí.
Autor: PeTaX Čas: 2017-01-09 07:25:13
Web: http://www.svobodny-svet.cz/ Mail: redakce v doméně svobodny-svet.cz
Celé Babišovo podnikání se pohybuje na hraně zákona a mnohdy za hranou. Paradoxně by to mohlo být i sympatické ve smyslu toho, že to druhotně ukazuje, že ty zákony jsou napsané tak špatně, že je lze snadno obcházet, nebo že se stát snaží vytvářet zákony na všechny situace a ty prostě dokonale napsat nejdou. Což by i člověk strávil. Problém je samozřejmě v tom, že pokud sám takto ojebává stát, nemůže zároveň zastávat vysoký státní úřad a nutit ostatní, aby zákony striktně dodržovali.
Ale abych jen neplkal: zcela souhlasím s tím, že Babiš podnikání naprosto nerozumí. A dělá to na mě stále silnější dojem, že Babiš je jen bílý kůň. Všimněte si, že když je někde pozván k rozhovoru, omílá stále stejná klišé a když se (náhodou) redaktor dotkne něčeho, na co nemá připravenou odpověď, vytáhne mantru: Kalousek lže a krade — ačkoliv o Kalousovi nebyla řeč. Z čehož usuzuji, že dostává notičky. Dělá to na mě dojem, že za ním bude stát velice protřelý právník, který mu ty ojeby vymýšlí, ale nechce být z dobrých důvodů vidět. Samozřejmě je to jen domněnka, ale napadá mě třeba takový komunistický papaláš, rozhodně ne hloupý, vztahy s StB, přerůstal přes hlavu i nomenklatuře KSČ, jméno těžko dosadit, ale osoby typu Tykače (žák Svatopluka Potáče, komunistického předsedy SBČS) se mi přímo nabízejí.
Ale i kdyby byl sám zcela křišťálově čistý, to extrémní podřizování soukromého podnikání státu, totální dozor, to jsou praktiky ukázkově fašistické a to ponechává lidi v naprostém klidu. (Nebo tomu spíše tleskají, jak uvádí Ká.)
Každopádně je otázkou, co s tím. Obdivovatelů má spoustu a nástrojů, jak modelovat veřejné mínění také. Někdy si říkám nehezké věci…
Autor: PeTaX Čas: 2017-01-06 10:58:45
Web: http://www.svobodny-svet.cz/ Mail: redakce v doméně svobodny-svet.cz
Jakýkoliv centrálně řízený model si musí vytvořit jakousi stromovou organizační strukturu, členění do jednoznačných řádků a sloupců. A každá anomálie je v podstatě poruchou systému, protože musíte vytvořit nějakou výjimku, nějak ji ošetřit, což přináší komplikaci v hladkém chodu systému.
Čím je systém navržen rigidněji, tím větší problém anomálie přináší. Tržní mechanismy v takovém systému nemohou mít místo, protože ukazují, že unifikační model je v přímém protikladu k rozmanitým potřebám klientely.
Proto je pro centrální model prvním předpokladem odstranění finanční závislosti na kvalitě produktu/služby.
Nemůžete do nastaveného instantního systému zanášet prvky anarchie (tedy, aby se systém přizpůsobil Vašim požadavkům). Tím, že jste vyřazen z volby peněženkou, jste povinen konzumovat systém takový, jaký je, jak jej plánovač připravil pro průměrného trpčana.
Sekundárně je donucovací/přerozdělovací financování určeno k zamezení kontroly nad využíváním zdrojů. Celý systém pak centrálního plánovače svádí k agregaci výstupu („veřejné zdraví“) a odtud ke klamnému závěru: čím více peněz v systému, tím více veřejného zdraví.
Moloch pije nohama.
Autor: PeTaX Čas: 2017-01-03 13:45:23
Web: http://www.svobodny-svet.cz/ Mail: redakce v doméně svobodny-svet.cz
Já bych jen opatrně špitnul, že jsme tam u toho nikdo osobně nebyli (ani já) a interpretujeme jen více, nebo méně mediálně modifikované pohledy obou stran. Je poměrně dobře známo, že i dva autentičtí svědci jedné a té samé události podávají často dosti protichůdná svědectví.
V čem se však obě strany více-méně shodují je to, že policajti nezasáhli (údajně proto, aby nepodněcovali vášně).
Tak se tak potichu ptám, zda to nebyla Policie, která selhala zcela fatálně.
Autor: PeTaX Čas: 2016-12-29 07:57:56
Web: http://www.svobodny-svet.cz/ Mail: redakce v doméně svobodny-svet.cz
• Alzu je třeba podpořit z mnoha důvodů (ač třeba máme osobní špatnou zkušenost, nebo nám ten malej zelenej zmrd leze příšerně na nervy).
• Míním tím to, že to je silný a velký hráč, který si dovolil (i když velmi krotce) státní útisk fuckovat.
• Stát se dnes (z mnoha důvodů) urval z řetězu a přestává být únosné akceptovat stav, že nějaká banda zmrdů sesmolí nelogický a společensko-ekonomicky škodlivý zákon, opatří jej tvrdými sankcemi a společnost je zastrašována represivní složkou (hle, jakým právem se ČOI vybavila k represím) k poslušnosti.
• Jiným slovem: je lhostejné, nakolik je daný zákon stupidní, jeho smyslem je ukázat, kdo je zde držitelem reálné moci a kdo bude bez odmlouvání poslouchat. Dokonce bych řekl, že jde o účel: my vymyslíme opravdovou hovadinu a donutíme vás se podvolit.
• Tedy k Alze: pro ni je případná pokuta v podstatě symbolická, ale vytvořila potřebný precedent, že zákon prostě není zeď a stupidním zákonem se netřeba řídit. (Ostatně glosoval to kdosi velmi dobře, že i „šest milionů duší vyletělo komínem“ v souladu se zákonem.)
• Mám tím celým na mysli to, že je potřeba být s Alzou solidární nikoliv tím, že tam začnu něco nakupovat. To nikdo neuvidí. Je třeba se solidarizovat tak, že další subjekty její revoltu napodobí. Něco ve smyslu stávky proti státu a jeho tupé despocii.
Autor: PeTaX Čas: 2016-12-23 16:49:04 Titulek: Re: [↑]
Web: http://www.svobodny-svet.cz/ Mail: redakce v doméně svobodny-svet.cz
Ale vyrábět toaletní papír je přece tak složité a finančně náročné, že to zvládne zorganizovat jen stát.
Autor: PeTaX Čas: 2016-12-17 07:08:14
Web: http://www.svobodny-svet.cz/ Mail: redakce v doméně svobodny-svet.cz
Možná tam mohlo zaznít, že stát je příliš velký a obsahuje příliš mnoho protichůdných funkcí na to, aby byl řízen jako firma.
Firma, jakákoliv, je přece primárně orientována na zisk. Ergo stát jako firma by nutně musel postupně vytěžit veškerý dostupný kapitál.
A za druhé, že tím, že vystupuje jako vynucený monopol, neposkytuje (spíše dobře ví, že nesmí) možnost konkurenčního srovnání. Jakmile by jakoukoliv možnost alternativy připustil, okamžitě by přišel o donucovací nástroj.
Autor: PeTaX Čas: 2016-12-15 13:47:04 Titulek: Re: [↑]
Web: http://www.svobodny-svet.cz/ Mail: redakce v doméně svobodny-svet.cz
To je velmi přesná poznámka. Ano. Stát je novodobým náboženstvím. Je to kult.
Autor: PeTaX Čas: 2016-12-15 09:30:37 Titulek: Re: [↑]
Web: http://www.svobodny-svet.cz/ Mail: redakce v doméně svobodny-svet.cz
Taky se ale dostáváte do logické pasti, když napíšete, že daně „už jsou stejně kurva vysoký“. Tím posouváte jen úroveň diskursu na spor o to, jaká výše násilím loupených daní je ještě mravná.
Autor: PeTaX Čas: 2016-12-15 08:24:06
Web: http://www.svobodny-svet.cz/ Mail: redakce v doméně svobodny-svet.cz
Všimli jste si, že všechny, i kritické články, začínají proklamací: „ano, daně je nutné platit“?
Autor: PeTaX Čas: 2016-12-01 06:40:16
Web: http://www.svobodny-svet.cz/ Mail: redakce v doméně svobodny-svet.cz
Napsal jsem to včera k jiné příležitosti, ale ono to platí i zde: lidová demokracie nesnáší jinakost.
• Od stádia, kdy demokraticky rozhodovala o (snad) zásadních otázkách společnosti, které se (snad) nedají řešit jinak, než jednotou, přešla zhruba během sta let do stádia, kdy demokracie rozhoduje o nejsoukromějších otázkách každého jednotlivce.
• Je pro ni nesnesitelná jinakost. Jakmile se objeví nějaká anomálie, je nutné ji společensky posoudit a demokratickým zákonem zregulovat/zakázat. Společnost se tím glajchšaltuje podle levičáckých manter, řka, že všichni jsou si rovni, ale v praxi realizované tak, že všichni si musí být rovni na hodnotě průměru. Demokracie totiž stojí na aritmetickém průměru. Není schopna aplikovat ani medián, natož kvartil, nebo decil. Každý matematik musí cítit ten propastný rozdíl. Anebo dokonce říci: tak tady se nejsme schopni dohodnout, tak to necháme plavat a nebudeme to řešit.
• Lidová demokracie je uniformita. Nuda, nuda, šeď, šeď. Nejde jen o zbytečnou kolektivní péči o soukromé věci, jež jsou předmětem článku. Cokoliv není dnes zákonem výslovně povoleno a zregulováno, je zakázáno. To je ten důsledek lidovlády. Baťa by si v současnosti ani neštrejchnul.
Autor: PeTaX Čas: 2016-11-25 12:17:12
Web: http://www.svobodny-svet.cz/ Mail: redakce v doméně svobodny-svet.cz
Citace (jinak dosti státistické) právničky: „Tak, to bude zase průšvih. Že si nedáme pokoj. Právní kóma se ukazuje v nevábné podobě. Je přeci jasné, že nějaký lístek z EET nestačí a je třeba vydat doklad - už také kvůli reklamaci, darování kvůli dani z daru a taktéž jako osvědčení vlastnictví kvůli závěti. Myslím, že zákon EET roztáčí turbulenci v právním řádu. Mně se z toho úplně motá hlava, ČOI je neúprosná a valí pokuty. A taky se mohou na tom zhoupnout celníci a daňové úřady. Asi by bylo nejlepší, kdyby ten zákon stáhli a přemýšleli o tom, jaké postavení v soustavě politických stran má to hnutí. Jeho se zřejmě ani netýká zákon o politických stranách.“
Autor: PeTaX Čas: 2016-11-25 07:20:14 Titulek: Re: [↑]
Web: http://www.svobodny-svet.cz/ Mail: redakce v doméně svobodny-svet.cz
To už avizoval. Že to spuštění je jen zkušební balónek, sonda, kam až může jít.
Autor: PeTaX Čas: 2016-11-25 07:17:39
Web: http://www.svobodny-svet.cz/ Mail: redakce v doméně svobodny-svet.cz
Já se jen zeptám, kdo a z čeho uhradí ty vynucené a marně vynaložené náklady soukromých osob, které se technicky na EET připravily (a to nejenom po stránce nákupů HW a SW, ale i školení programátorů, kteří předělávali vlastní SW a EET implementovali, a práci, kterou do toho vložili), aby jim Bureš pár dní před spuštěním udělil výjimku.
A otázka druhá: jak je vůbec možné, že odpovědnost za bezpečnost dat je uvalena na plátce, když jí není profesně vůbec schopen porozumět, pokud to není SW specialista, a i tak ji není schopen ovlivnit, protože používá nevědíčky SW a služby třetích stran?
Autor: PeTaX Čas: 2016-11-22 14:58:19 Titulek: Re: Urza sedel [↑]
Web: http://www.svobodny-svet.cz/ Mail: redakce v doméně svobodny-svet.cz
Všichni jsme Gogo... :-D
Autor: PeTaX Čas: 2016-11-22 07:46:57
Web: http://www.svobodny-svet.cz/ Mail: redakce v doméně svobodny-svet.cz
Ano. Plný souhlas.
Nadto: v režimu, kdy soudnictví je jen tupou interpretací psaných frází, s nimiž neexistuje všeobecný společenský souhlas, jde v zásadě nikoliv o nápravu stavu, o skutečné hledání spravedlnosti a práva, ale v podstatě jen o demonstraci moci aparátu státu.
Stát jejich prostřednictvím ukládá celou řadu povinností, jejichž splnění je buď fakticky nemožné, anebo má za důsledek ještě větší nespravedlnost, než byla předtím.
Celé to je jen SYSTÉM, který demonstruje reálnou moc. Té se dá čelit buď aktivním odporem, nebo pasivní resistencí.
Autor: PeTaX Čas: 2016-11-18 08:30:30
Web: http://www.svobodny-svet.cz/ Mail: redakce v doméně svobodny-svet.cz
Jasně. Logické (a efektivní!).
Autor: PeTaX Čas: 2016-11-15 13:16:49
Web: http://www.svobodny-svet.cz/ Mail: redakce v doméně svobodny-svet.cz
K tomu jsem nedávno četl apel nějaké zapálené bojovnice za lepší svět: „Nezabíjejte zvířata kvůli masu, je to nehumánní. Kupujte si maso raději v supermarketu.“
Autor: PeTaX Čas: 2016-11-03 18:18:57 Titulek: Re: [↑]
Web: http://www.svobodny-svet.cz/ Mail: redakce v doméně svobodny-svet.cz
Tam dochází právě k tomu, co jsem kritizoval na nacionalismu, že pak zájem „vlasti“ (ovšem obvykle je to jen kamuflážní výraz pro stát a jeho mocné) se snaží nadsunout nad soukromé zájmy. Ostatně v těch „vlasteneckých bojích“ vždy krvácejí ti nejobyčejnější, kteří z toho kromě utrhaných rukou a nohou mají tak maximálně plechový metál a občas trafiku, zatímco ti mocní, kteří tu animozitu vyvolali, sedí pěkně v bunkrech, či za mořem a čekají, až jim to ti zfanatizovaní vlastenci vybojují.
Autor: PeTaX Čas: 2016-11-03 17:52:14 Titulek: Re: [↑]
Web: http://www.svobodny-svet.cz/ Mail: redakce v doméně svobodny-svet.cz
A proto jsem psal o kulturních okruzích a ne o nacionalismu. Ono to pak vede ke zkratkám (a v obou směrech) ve srovnávání, že ti, nebo oni jsou lepší/horší jiných. V extrému pak vyvolených, či domněle nadřazených. Stačí, že víme o jinakosti.
Tím s tou krví jsem se nijak nechtěl dotýkat problematiky vašeho otce. Spíše zobecněně, že obvykle je vlastní matka bližší osobou, než cizí matka. Se všemi výjimkami.
Autor: PeTaX Čas: 2016-11-03 17:31:14 Titulek: Re: [↑]
Web: http://www.svobodny-svet.cz/ Mail: redakce v doméně svobodny-svet.cz
Vidíte Urzo. K vlastenectví se verbálně vymezujete, ale přitom sám píšete velmi kvalitní a bohatou češtinou, která je typickým znakem našeho kulturního okruhu. Takže ono to vymezování ani nebude tolik proti kultu tradic domácího okruhu (protože jinak byste psal třeba sanskrtem), ale spíše proti plytkému vlastenčení (spíše nacionalismu) typu: kdo neskáče, není Čech, či různých falešných mýtů typu Zelenohorských rukopisů.
Pokud bych to vzal podle svého, pak před napadením asi nejvíce chráníme sebe, pak svoji krev, rodinu, pak obec, atd., až ke vzdálenějším okruhům právě typu kulturního prostředí a tradic.
Čili je to naše nějaká přirozenost chránit si své, přičemž nikdo nebrání převzít nějaké dobré zvyky odjinud (ovšem dobré se mohou jevit zase jen nějaké skupině), ale nutně tím zase vyvolá protitlak konzervativnějších skupin.
Ostatně si myslím, že u nás to nabývá často spíše podoby vlezdoprdelismu. Čtyřicet let jsme pajcovali různé sovchozy a chozrasčoty, no a teď už nenarazíte na normální obchod, ale všichni musí mít shop, i když jinak anglicky ani nepípnou. :-D
Autor: PeTaX Čas: 2016-11-03 15:29:24 Titulek: Re: [↑]
Web: http://www.svobodny-svet.cz/ Mail: redakce v doméně svobodny-svet.cz
Přesně. Velmi přesně!
Autor: PeTaX Čas: 2016-11-01 08:05:11
Web: http://www.svobodny-svet.cz/ Mail: redakce v doméně svobodny-svet.cz
Babiš je obyčejný lhář a podvodník. Ale pro lidi, kteří si neumí spočítat ani výplatu, protože násobení je moc komplikovaná operace, to stačí.
logo Urza.cz
kapky