Dluh vůči společnosti a dědičný hřích – Stoky Svobodného přístavu (Urza.cz); (S)toky myšlenek Svobodného přístavu (Urza.cz)

hamburger menu
Autor: velkej Ká
Čas: 2018-12-18 00:00:02

Dluh vůči společnosti a dědičný hřích

Neustále slýcháme, že jako jednotlivci máme dluh vůči společnosti. Proto musíme platit daně a dodržovat zákony. Odkud se ten dluh vzal? Inu, narodili jsme se tady, a využíváme toho, co tato společnost vybudovala. Jako děti dostaneme domov, výchovu, vzdělání. A když potom vyrosteme, to, co jsme dostali, "splácíme". Nějaké společnosti. V této logice vidím několik nedostatků. V prvé řadě, dluh je důsledkem smlouvy; s rodiči žádnou nemám, tudíž vše, co jsem od nich dostal, beru jako dar. V druhé řadě, i kdyby vznikl nějaký dluh, splatil bych jej; ale z toho neplyne placení daní a dodržování zákonů; dluh je přece nějaká konkrétní částka za nějakou konkrétní věc, zatímco daně jsou neadresné - ostatně, ač tento argument používám nerad, ani zákony neříkají nic o tom, že by daně byly splátkou nějakého dluhu.

Proč se tedy mluví o dluhu vůči společnosti? Protože to funguje. Vyvolejte v člověku dojem, že je dlužníkem, a ovládnete ho. Nasaďte mu do hlavy dluh vůči společnosti, a přijme to, že musí platit daně a dodržovat zákony. Stejně jako jste mu kdysi nasadili do hlavy morální dluh vůči Bohu za hříchy spáchané jeho předky (tzv. dědičný hřích); a on proto musel uctívat Boha a prosit jej v Otčenáši o odpuštění. Tímto způsobem křesťanské církve ovládaly věřící; a stejným způsobem jsou dnes ovládáni obyvatelé států. Být dlužníkem znamená být vydíratelným a ovládatelným, a to se velmi dobře vědělo už před mnoha tisíci lety.

Ale stejně jako v případě křesťanství, kdy nedává smysl zodpovídat se za skutky, které jsem nespáchal, tak i v případě víry ve stát nedává smysl dlužit za věci, které jsem si nepůjčil, ale dostal. Navíc, i kdybych snad nějak dlužil, dlužil bych Bohu (a ne církvi), potažmo společnosti (a ne státu). Jak může církev vědět o závazcích mezi mnou a Bohem? Jak může stát vědět o závazcích mezi mnou a společností? Nemůže. Samozvaní zástupci věřitelů, polibte mi prdel.
Přečtení: 21979

Web: neuveden Mail: VostalPetr v doméně seznam.cz
Stejně jako jste mu kdysi nasadili do hlavy morální dluh vůči Bohu za hříchy spáchané jeho předky (tzv. dědičný hřích); a on proto musel uctívat Boha a prosit jej v Otčenáši o odpuštění.
..........................................................................

Tak jako každý z nás má určitý individuální talent (individuální karmu)
tak je faktem i to, že žijeme ve společnosti, která nás ovlivnuje a to je pak onen "dědičný hřích" tedy v hinduismu je to "kolektivní karma"
Karma jsou v podstatě tendence k tomu či onomu, dneska bychom asi řekli geny a sociální vazby
Nejde ani tak o dluh vůči společnosti, ale vskutku o dar,
a tím darem nejsou jen hmotné věci, ale i ty tendence...

Abych to duchovní blabla zkrátil,
laissez faire (wu wei) je spontánní jednání jenž není postaveno na tendencích (karmě) jednotlivce či společnosti a zároven nevytváří žádnou další karmu (tendence) Rozdíl mezi spontánním konáním a záměrným konáním je tedy v těch tendencích, které se pak projevují především ZÁMĚREM A PLÁNOVÁNÍM (plánování pak znamená preferování bobrého a potlačení zlého což je právě ten Adamův hřích)

Cesta k laisses faire vede krze rozvíjení individuálního talentu (karmy)
což je princip taoismu a svobody učení...


Jak může stát vědět o závazcích mezi mnou a společností? Nemůže. Samozvaní zástupci věřitelů, polibte mi prdel.
...........................................................................
Žádné závazky nemáte, jste prostě jen součástí přírody, či spíše rovnou příroda sama, bohužel, dobroserové se snaží subjektivně postihnout něco co je spontánní a vytvářerjí systémy, jenž jsou opakem spontaneity...
Autor: Skalski (neregistrovaný) Čas: 2018-12-18 16:44:06 Titulek: Co říkáte na toto?
Co říkáte na toto (zkopčeno s Facebooku)? Díky.

Obžaloba Urzy

Z hodnověrného zdroje jsem se dozvěděl, že Urza lidem úmyslně zamlčuje, že libertariánství a anarchokapitalismus jsou založeny na vlastnickém právu a jeho ochraně a na objektivním morálním systému, který z teorie vlastnických práv vyplývá.
Dělá to údajně pouze z taktických důvodů, aby k libertariánství a k anarchokapitalismu přitáhl více lidí.
Jenže už jim NIKDY neřekne pravdu celou!
Urza úmyslně lidem neříká celou pravdu. Urza zcela úmyslně nechává žít lidi v bludu.
Proč nechává své posluchače zastávat morální relativismus a subjektivismus? Poté i vlastnická práva a jejich ochrana není dle morálního relativismu objektivní dobro!
Je to evidentně hlas falešného proroka, který by si měl být přitom vědom, že v takovém případě i všechno jeho další „kázání“ a „perly“ jsou pouhým mlácením slámy, protože každý z posluchačů mu může odpovědět: „To si myslíš ty, ale moje představa dobra a zla je zcela odlišná a já musím poslouchat své svědomí“.
Urzovo žáci poté davově zastávají neomarxistické postoje jako např. politika otevřených hranic, manželství pro všechny, apod.
Lže Urza lidem, když jim úmyslně neříká celou pravdu?


Autor: velkej Ká Čas: 2018-12-18 17:14:13 Titulek: Re: Co říkáte na toto? [↑]
Web: neuveden Mail: neuveden
To je silně mimo. Urza ve svém cyklu přednášek, článků a ve své knize postupuje morální cestou (tedy že stát je mafie), ale aby to fungovalo, musí definovat také vlastnická práva, a začíná vlastnictvím sebe sama atd. Urza to tedy říká a nezamlčuje; jen to neříká na každé přednášce, protože přednáší už velmi tématicky; a stejně tak to nepíše v každém článku, opět z toho důvodu, že každý článek se věnuje nějakému konkrétnímu tématu. Zdroj zmíněných informací se tedy nezdá být příliš hodnověrný.

Je otázka, zda má smysl rozebírat ten zbytek, je to snůška konspiračněteoretických blábolů. Jestli někoho fakt totálně sere to, že by lidé mohli být svobodní ve svém jednání, omezení jenom tím, zda svým jednáním poškozují ostatní, ať jde do prdele. Na svobodě (ať už v podobě otevřených hranic, nebo možnosti uzavírat s jinými osobami libovolné smlouvy, včetně manželství) nevidím nic špatného ani neomarxistického; na rozdíl třeba od vynucování rovnosti a zákazu diksriminace nebo zákazu kritiky náboženství, to mi vadí hodně, stejně jako snahy některých populistů vytvořit zde Saúdskou Arábii naruby (tedy s křesťanským fanatismem místo islámského).
Autor: Duce (neregistrovaný) Čas: 2018-12-18 17:29:55 Titulek: Re: Co říkáte na toto? [↑]
Konšpiračný teoretik je obľúbené slovo etatistov, ktorým výsmešne označujú hľadačov pravdy skrývanej zločineckou etatistickou propagandou.
Autor: velkej Ká Čas: 2018-12-18 19:07:58 Titulek: Re: Co říkáte na toto? [↑]
Web: neuveden Mail: neuveden
To je na mě moc hoven v jedné větě. Já Vašemu kmenovému boji nehovím, sežerte se s neomarxisty podle libosti, ale mě ani jiné anarchokapitalisty do toho netahejte. Nejsme ani sluníčkáři, ani fašisti.
Autor: Vostál Petr Čas: 2018-12-18 23:59:52 Titulek: Re: Co říkáte na toto? [↑]
Web: neuveden Mail: VostalPetr v doméně seznam.cz
Já se tedy k sluníčkářům hlásím,
já mám slunce v duši a ještě radši jej mám na obloze...
Autor: Skalski (neregistrovaný) Čas: 2018-12-19 09:53:07 Titulek: Re: Co říkáte na toto? [↑]
Já chtěl spíše vědět, k čemu se zde vy osobně hlásíte k morálnímu relativismu anebo k morálnímu realismu?
Autor: Duce (neregistrovaný) Čas: 2018-12-18 17:35:16 Titulek: Re: Co říkáte na toto? [↑]
Populisti už zo samotnej definície nemôžu byť kresťanmi, pretože populista znamená klamára, čo nemá žiadne presvedčenie, iba manipuluje vystrašené davy a nezáleží mu na tom, komu čo sľúbi a kto ho a prečo volí.
Autor: Vostál Petr Čas: 2018-12-18 17:51:43 Titulek: Re: Co říkáte na toto? [↑]
Web: neuveden Mail: VostalPetr v doméně seznam.cz
Lže Urza lidem, když jim úmyslně neříká celou pravdu?
....................................................
já nevím,
nebot v posledních několika letech se věnuji intezivnímu metafyzickému zkoumání mé sklenice s limonádou a řeším, zda-li je do půlky plná či do půlky prázdná, takže na Urzu nějako nemám moc času...

Navíc je zde i budhistický názor o prázdnotě formy, takže vlastně plná sklenice limonády je pak mnohem prázdnější, než prázdná sklenice,
prozatím se mně tedy jako objektivní jeví, to, že je vše subjektivní
ale možná že je tomu zcela naopak...

Takže jako obvykle jsem napsal hodně ale nic neřekl...
Autor: Zdenál (neregistrovaný) Čas: 2018-12-18 18:36:56 Titulek: Re: Co říkáte na toto? [↑]
Tak asi je chyba že jedinej takhle výrazně slyšitelnej hlas z naší komunity je Urza. To je ale chyba nás ostatních. Ne Urzy.
Autor: Vostál Petr Čas: 2018-12-18 19:00:07 Titulek: Re: Co říkáte na toto? [↑]
Web: neuveden Mail: VostalPetr v doméně seznam.cz
Ale kdeže,
to je chyba Urzy a jeho způsobu výuky,
kdyby zastával vopravdu svobodu učení,
tak by nepořádal přednášky jak na ZDŠ kde je nákej přednášející a nácí poslouchající,
a na závěr proběhne diskuze vo tom, co Urza vobjevil novýho...

Úlohou učitele není učit, ale umožnovat, aby se "žáci" sami učili,
a nebyli z nich vopice a papoušci...
Web: neuveden Mail: VostalPetr v doméně seznam.cz
Proč se tedy mluví o dluhu vůči společnosti? Protože to funguje. Vyvolejte v člověku dojem, že je dlužníkem, a ovládnete ho.
....................................................................
Pokud chcete někoho manipulovat,
tak prostě je zapotřebí použít dvou zpráv :

Nejprve řekne špatnou zprávu jste hříšný (křestanství, máte omezující ego (hinduismus) život je utrpení (budhismus) bez státu se navzájem pozabíjíte,
bez preventivních kontrol dostanete rakovinu, váš starý hrnec je neučinný (a proto si kupte náš nový progresivní papinák)

A pak dobrou zprávu, že umíte dotyčnému pomoci a že víte co má dělat...

Z toho důvodu nejsem až tak velkým zastáncem kritizování státu
a zastávám názor že k anarchii je lépe dojít bez oné kritiky státu jenž by měla v druhých vzbudit nějakou negativní reakci...
Autor: Duce (neregistrovaný) Čas: 2018-12-18 17:49:51
Heretické sekty nepočúvajte vôbec, spomínajú pôvodný hriech, dedičný hriech, väzenie dedičnej viny, ale prinášajú iba samé lži.
Pravda je jednoduchá. Eva prestúpila Boží príkaz a nechala sa oklamať hadom, čím vstúpil do sveta hriech a smrť. Zvieratá zomierajú kvôli Eve.
Keďže Eva už nie je svätá, jej potomstvo nemôže byť sväté. Eva zhrešila, preto musí zomrieť. Smrť prišla prostredníctvom jej hriechu.
Jej potomkovia zdedili 5 prstov, ale aj všetku jej podstatu, narodili sa zo smrteľnej hmoty, Eva je poškodený zdroj života a jej poškodenie prevzalo jej potomstvo do štruktúry svojej prirodzenosti a preto je smrteľné a zničiteľné.
Všetko dnešné trápenie spôsobila Eva a Adam, čo na ňu nedával pozor.
Nemôžeme zdediť Adamovu vinu a hriech, je to iba Adamova neprávosť. Zdedili ľudia dôsledok jeho prestúpenia, sklon k hriechu.
Ľudia hrešia, pretože zomrú a zomierajú ako dôsledok hriechov.
Christos Vykupiteľ vstal zmŕtvych, čím porazil smrť a Satana, ktorý vládol hriešnikom a smrti. Nemôže byť nikto skutočne slobodným, ak je otrokom hriechu a Satana. Boh dovoľuje slobodne si vybrať večný život alebo smrť. Toto je Boží svet, v ktorom platia Jeho pravidlá, že niekto neuzná jeho existenciu, nevymaže následky svojich krokov.
Ešte aj etatizmus je ničím oproti hrôze pekla, večnej bolesti a zúfalstva a neprítomnosti Boha v ňom.
Autor: velkej Ká Čas: 2018-12-18 19:22:43 Titulek: Re: [↑]
Web: neuveden Mail: neuveden
Teda, slyšel jsem hodně bájí o původu hříchu, smrti atd. Ta židovská nepatří mezi nejzajímavější. Více se mi líbí ta s Pandořinou skříňkou. Ale když se vrátíme k té židovské, já teda slyšel jinou interpretaci celého příběhu, a sice, že lidé skrze zakázané ovoce poznali pravdu a stali se morálními bytostmi s vlastním rozumem - a proto nemohli zůstat v Ráji, kde vše řídí Bůh. (A to není interpretace od ateisty, ale mám ji od katolického kněze.) Dává mi to o něco větší smysl než ta, kterou udáváte Vy; lidé umírají z mnoha důvodů a hřeší též z mnoha důvodů, a přijde mi maximálně nechutné vinit např. mrtvorozeňata nebo malé děti s rakovinou nebo oběti nehod z toho, že si za to můžou samy svými hříchy. Pevně věřím, že Váš názor není mezi křesťany reprezentativní; více mi sedí někam do nějaké velmi nebezpečné sekty někde na venkově v USA. Vaše chápání hříchu totiž nevede k žádné empatii s kýmkoliv, jediný, kdo Vám (a komukoliv podle Vás) může pomoct, je Váš Bůh; a pokud seznáme, že existují tisíce náboženství se svými božstvy, je velmi málo pravděpodobné, že zrovna ten Váš Bůh existuje, aby Vám mohl pomoct.

A právě protože mám vlastní rozum, nenechám se řídit Vaším Bohem. Stejně jako mám vlastní rozum na to, abych si nesedl na prdel před každó sračkó z Parláče nebo z Brusela.
Autor: velkej Ká Čas: 2018-12-18 19:32:34 Titulek: Re: [↑]
Web: neuveden Mail: neuveden
Kristovo zmrtvýchvstání i sama Bible popisuje v podstatě jako takovou "jedna paní povídala" záležitost (Mk 16, 1-8). Někdo vykradl hrob, odnesl tělo, a sehrál šikovné divadlo. Dneska bychom řekli, že šlo o marketingový trik. Docela povedený, ještě 2000 let poté to zabírá.
Autor: M Jul (neregistrovaný) Čas: 2018-12-18 22:01:28 Titulek: Re: [↑]
Ty krávooo, takže jedete i v exegezi ju? :-D:-D no každopádně stejně kvalitně, jako v ostatních pokusech :-D
Autor: Vostál Petr Čas: 2018-12-18 23:50:13 Titulek: Re: [↑]
Web: neuveden Mail: VostalPetr v doméně seznam.cz
Já tedy sdílím podobný názor jako pan Ká,
akorát má interpretace je poněkud jiná,
znáte ty ženský co se upnou ke svému idolu,
takže není pak divu že taková ženská pak vidí Ježíše i po smrti,
a ostatní pak nechtějí zůstat pozadu a tak taky vidí mrtvýho Ježíše,
nakonec ho pak vidí i nevěřící Tomáš,
taková davová hypnoza a sugesce, že člověk vidí to co chce a to co vidí i ostatní...

Jinak,
von ten strach ze smrti,
to je tak dobrej voblbovák,jen si vemte jak z toho pár let jančil takovej Budha a nedal pokoj dokud nekápnul na to věčné a neměnné,
akorát že v hinduismu a budhismu to mají naopak než v křestanství,
tam se chtěj vymanit z kola znovuzrozování, páč život stojí za hovno,
zatímco křestané chtějí žít věčně páč život je fajny...
Autor: Vostál Petr Čas: 2018-12-18 23:56:56 Titulek: Re: [↑]
Web: neuveden Mail: VostalPetr v doméně seznam.cz
Jinak dle mého názoru je bible dost dobrá fantasmagorie,
která nejprve zkritizuje Adama že pojedl ovoce ze stromu poznání dobrého a zlého,
a dalších tisíc stran se pak nehovoří o ničem jiném,
než právě o tom co je dobré a co zlé...

Jediná rozumná kapitola je kniha "Kazatel",
vždyt von taky "Šloma" byl prý nejmoudřejším člověk na světě,
takže napsal existencionální knihu dva tisíce let před vznikem existencionalismu...
Autor: M Jul (neregistrovaný) Čas: 2018-12-19 22:54:51 Titulek: Re: [↑]
Když on si pan Ká s náboženstvím nakládá, tak poněkud po svém (jako téměř se vším k čemu se vyjadřuje, proto z něj padá jedna kravina za druhou). V tomto případě naprosto nereflektuje právě exegetická zkoumání, teologická ani filosofická východiska víry. To je potom těžké.....
Exemplární hloupost, kterou vypotil ohledně náboženství např. zde: https://stoky.urza.cz/index.php?action=showdrop&DID=1091
Autor: Vostál Petr Čas: 2018-12-20 00:35:35 Titulek: Re: [↑]
Web: neuveden Mail: VostalPetr v doméně seznam.cz
Já na tom nic zvláštního nevidím,
napsal bych to víceméně stejně,
ale dodal bych k tomu, že anarchisté by neměli proto ujíždět na tom,
na čem spolehlivě ujíždějí všechna náboženství včetně etatismu
totiž na víře, naději a lásce, nebot to jsou představy směřované do budoucnosti, zatímco principem anarchie je laissez faire, tedy spontánní konání v přítomnosti ted a tady,
a obzvláště by si anarchisté měli dát pozor a vyhnout se zavádění nějakých morálních pravidel a vytvářet nějaká nehybná dogmata,

a tomu je tedy velmi těžké se vyhnout, nebot člověk potřebuje jakýsi pevný bod k tomu aby mohl fungovat a tím pevným bodem pak může být i ono Sokratovo "vím, že nic nevím" čímž si Sokrates zavařil dost podobně, jako třeba Ježíš s tou láskou...
Řekl bych, že si s touto (speciální) duchovní problematikou poradili v taoismu a budhistickém směru dzogčhenu, v křestanství se tomu přibližuje mistr Eckhart a snad i Kierkegaart, všude jinde mně to přijde poměrně tragický...


V tomto případě naprosto nereflektuje právě exegetická zkoumání, teologická ani filosofická východiska víry
...........................................................................
Jako zastánce svobodného učení s tím naprosto souhlasím,
ne tedy že bych byl nějako proti vzdělání a znalostem,
právě naopak,
ale za vrchol rozumového poznání považuji "poučenou nevědomost"
což je pojem vypůjčený od mistra Eckharta,
a je to vlastně situace kdy "odrostete rozumovému poznávání" a přecházíte k "intuitivnímu poznávání"
což je poněkud něco jiné, nežli "poznávání skrze víru"
ten rozdíl vcelku dobře vystihnul (vzdělaný) mistr Eckhart v "Traktátu o odloučenosti" https://www.reflexe.cz/Reflexe_24/Traktat_O_odloucenosti.html

Tím bych asi svoje blabla asi ukončil...
Autor: M Jul (neregistrovaný) Čas: 2018-12-23 22:45:20 Titulek: Re: [↑]
Já nepsal nic o zvláštnosti. Zvláštní to není. Je to úplně hloupé a na hlouposti není nic zvláštního. Dávat analogii mezi náboženstvím a "etatismem" je už z transcendentální podstaty náboženství naprostá blbost.

Sokrates nikdy nic tak triviálního, jako je "Vím, že nic nevím" netvrdil.

Co se týče Vašeho posledního odstavce, tak je to téma k otevření zajímavé debaty, nicméně hovořit o intiuitivním poznávání v případě anarchokapitalistických fanatiků s uzavřeným ideologickým vnímáním světa by bylo poněkud zcestné.
Autor: Vostál Petr Čas: 2018-12-24 12:35:00 Titulek: Re: [↑]
Web: neuveden Mail: VostalPetr v doméně seznam.cz
Já nepsal nic o zvláštnosti. Zvláštní to není. Je to úplně hloupé a na hlouposti není nic zvláštního. Dávat analogii mezi náboženstvím a "etatismem" je už z transcendentální podstaty náboženství naprostá blbost.
...........................................................................
To si nemyslím, podle mne se lze voblbnout v podstatě čímkoliv, dokonce i tím, že nechcete být ničím voblblý, mysl je velmi flexibilní nástroj...

Sokrates nikdy nic tak triviálního, jako je "Vím, že nic nevím" netvrdil.
.........................................................................
Je to možný, protože vše co prý řekl Sokrates vlastně říká Platon,
podobně Ježíš či Budha (za Budhu pak všechny jeho názory nám sdělil autista Ananada)


Co se týče Vašeho posledního odstavce, tak je to téma k otevření zajímavé debaty, nicméně hovořit o intiuitivním poznávání v případě anarchokapitalistických fanatiků s uzavřeným ideologickým vnímáním světa by bylo poněkud zcestné.
.........................................................................
Já taky nehovořím o anarchokapitalistech,
ale o svobodě učení a principu anarchie,

co se týká zdejších anarchokapitalistů, jsou to vesměs mladí lidé,
takže jsem vůči jejich názorům tolerantní a moc je nekritizují za jejich uzavřené ideologické vnímání světa a spoléhání se jen na rozum,
jen se snažím poukázat na to, že jsou i jiné orientační funkce vnímání, než pouhý rozum, který se naučili (tak jako většina) preferovat právě v tom státním školství...

tak je to téma k otevření zajímavé debaty
...........................................
Vono to není až tak složité, Peter Grey jenž je "zakladatelem" svobody učení nic nového nevymyslel, ale (znovu)objevil jen to staré, sám poukazuje k "přírodním národům", stejné principy pak propaguje např. Dušek jemuž jsou blízcí toltékové a já to pak zase spíše popisuji skrze taoismus nebo budhistický dzogčhen...
Autor: Duce (neregistrovaný) Čas: 2018-12-18 17:58:57
Heretické sekty ako papizmus sú rodičmi etatizmu. V tom je celý zmysel, ak niekto nie je ochotný veriť pravde, ale už ani lžiam herézy, ihneď je mu ponúknutá nová lož, ktorú okamžite prijal, pretože je vystavaná na rovnakých základoch, kolektivizme a pritom je veľmi svetská, čo mu dosiaľ chýbalo, pretože sa odmietal klaňať neviditeľnej entite, čím by uznával, že niekto stojí nad ním. A keď ním má byť človek, tak je to pre neho znesiteľnejšie.
Některé uživateli nechtěné či neschválené komentáře mohou být skryty; zobrazit je můžete po přihlášení.
logo Urza.cz
kapky