Proč je konzistence důležitá? – Stoky Svobodného přístavu (Urza.cz); (S)toky myšlenek Svobodného přístavu (Urza.cz)

hamburger menu
Čas: 2023-06-15 00:00:02

Proč je konzistence důležitá?

Pokud jsou něčí názory nekonzistentní, znamená to, že se vzájemně vyvracejí. To relevanci jeho argumentů značně ubírá kredibilitu, neboť víme, že alespoň některé z nich nemohou platit. Můžeme předpokládat, že i řada lidí s velmi škodlivými názory má ve skutečnosti dobré úmysly. Cílem debaty může být ukázat těmto lidem, proč jejich názory ve skutečnosti nekorespondují s jejich dobrými úmysly. Lze je navést k tomu, aby své názory pozměnili směrem k většímu kontaktu s jejich vlastními etickými východisky a hlavně s realitou jako takovou.
Přečtení: 5024

Autor: Tron Čas: 2023-06-15 10:05:27 [↑]
Web: neuveden Mail: neuveden
Žmarja, Konfucius, takový ouřední suchar.
Nebyl by tam radši Lao C`?
Autor: li Čas: 2023-06-15 10:23:21 [↑]
Web: neuveden Mail: schován
„Srdce moudrého člověka není z kamene. Je vnímavý k citům jiných lidí stejně jako ke svým.“

„Inteligence vidí věci v zárodku.“

(Lao C`)
Autor: Tron Čas: 2023-06-15 14:11:22 [↑]
Web: neuveden Mail: neuveden
Takže zahajujeme serii citát pro každý den? :)
Autor: li Čas: 2023-06-15 14:47:28 [↑]
Web: neuveden Mail: schován
Podle libosti :)
Autor: Tron Čas: 2023-06-15 10:15:03
Web: neuveden Mail: neuveden
Za mě ta nekonzistence názorů zas taková tragedie není, v praxi se to stejně někde protne a stačí pak jen stanovit, že vodsaď pocaď je to dle pravidla A, a votdamdat dál dle pravidla B. I když A a B jsou v rozporu.
Typicky třeba starozákoní pravidlo nezabiješ bylo nevýslovně doplněno dodatkem (... svého bližního žida pokud ovšem on nehřeší, a zejmena když Jahve přikáže tak zabíjet máš), takže v praxi se zabíjelo jak na běžícím páse vč civilistů.
A už zde zmíněný pokus definovat ankap nekonzistencemi trpí taky zhusta, tak co si budeme vyčítat.
Autor: li Čas: 2023-06-15 10:37:08 [↑]
Web: neuveden Mail: schován
Nekonzistence nás může upozornit na faleš a manipulaci.
Proto je to pro nás určité vodítko a je třeba s tím otevřeně pracovat v diskuzi.
Web: neuveden Mail: schován
Osobně asi vnímám rozdíl mezi nekonzistencí názorů a pravidel. Pravidla můžete pro jednoduchost mít arbitrárně daná, případně je lze měnit podle kontextu. Jejich odůvodnění už by ale mezi sebou měla být konzistentní, jinak je asi vnímám jako špatná pravidla.
Autor: Tron Čas: 2023-06-20 11:37:41 [↑]
Web: neuveden Mail: neuveden
A není to v důsledku totéž?
Když budu stanovovat přiměřenou náhradu zlomené nohy či ukradeného auta, tak tam se přiměřenost nedá stanovit moc jinak než arbitrárně, a různí lidé to mohou stanovit různě, takže ve spokečnosti coby celku tam konzistence v těch pravidlech být nemusí. A vylývat to bude právě z těch různých oduvodnění, kdy i jeden člověk (arbitr) může dva na oko podobné případy pocitově odůvodnit na různé odlišné náhrady dle nějakého subjektivně vnímaného kontextu.
Autor: Tron Čas: 2023-06-16 13:43:45 [↑]
Web: neuveden Mail: neuveden
Konzistentní budou obvykle jen strašně obecné a letmé teorie typu NAP, ale tam pak k těm nekonzistencím dojde v praxi, zatímco teorie nebo zákoníky které se snaží tu praxi už předjímat IMHO nasákají tím do sebe i tu nekonzistenci. V důsledku ale může být podobně jako ty detailní zákoníky nekonzistentní i praktická aplikace NAPu, protože tam dojde k tomu střetu s realitou taky (např u otázek míry přiměřenosti atd).
Web: neuveden Mail: schován
Díky a chápu
Některé uživateli nechtěné či neschválené komentáře mohou být skryty; zobrazit je můžete po přihlášení.
logo Urza.cz
kapky